Tag Archives: thu mua phế liệu tại huyện Đan Phượng

Cơ sở thu mua phế liệu tại huyện Đan Phượng

Các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn khu vực Đan Phượng- Hà Nội hàng ngày thải ra không ít phế liệu. Nhiều cơ sở chưa tìm kiếm được đơn vị thu mua uy tín dẫn đến tình trạng gây hại tới môi trường. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng […]