Tag Archives: thu mua phế liệu tại huyện Phúc Thọ

Thu gom các loại phế liệu tại huyện Phúc Thọ – Hà Nội

Huyện Phúc Thọ đã và đang nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới. Địa bà huyện có nhiều làng nghề như làng đồ mộc Long Xuyên, Thanh Đa, Phú An, Hát môn; làng may Thượng Hiệp… Huyện có rất nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, thu hút khá nhiều nhà đầu tư trong […]