Tag Archives: phế liệu đống đa

Địa chỉ thu mua phế liệu tại quận Đống Đa

Quận Đống Đa là một trong bốn quận nằm ở trung tâm thành phố. Đây là nơi có số dân đông nhất trong các quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Do đó, lượng phế thải tại quận Đống Đa tương đối nhiều. Điều này vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa làm ô […]